Du kan behöva ta bort tangentbordet på din HP-bärbara dator om det behöver repareras eller bytas ut, eller om du behöver nå något annat på datorn. Att ta bort HP laptop tangentbord är enkelt när du vet alla komponenter som har det. Det finns tre platser där tangentbordet är anslutet till den bärbara datorn: bandkablarna som skickar sina kommandon till moderkortet, flikarna och spärrarna håller det på plats på ramen och skruvarna fäster det på basen. Alla dessa måste kopplas bort för att ta bort tangentbordet från den bärbara datorn.

Steg 1

Se till att HP: s bärbara dator är avstängd och kopplad från strömförsörjningen. Ta bort batteriet från datorn.

Steg 2

Ta bort skruvarna på den bärbara datorns undersida som fäster tangentbordet. Det finns vanligtvis tre av dem, med en på varje sida och en tredje i mitten. De kommer alla att finnas direkt under tangentbordet. Ta bort dem med lämplig torx eller skruvmejsel.

Steg 3

Öppna den bärbara datorn och leta efter låsspärrarna på tangentbordet. Det finns fyra av dem bland funktionstangenterna längst upp på tangentbordet. Tryck dessa spärrar nedåt med fingrarna och tangentbordet lyfter upp och ut ur datorn mot dig.

Steg 4

Dra bort tangentbordet från dess flikfack på botten och vända över det.

Steg 5

Koppla bort bandkablarna som fäster tangentbordet till moderkortet. Flytta upp kontaktenas låsflikar med fingrarna och se till att du inte skadar bandet. Lossa kablarna och dra bort dem från kontakterna. Tangentbordet är nu fritt från den bärbara datorn.