En LNBF (Low Noise Blocker) är en fäste i slutet av armen utsträckt från botten av en parabolantenn. LNBF riktas mot skålen och tar emot den information som samlas in av skålen och skickar den till din satellitmottagare. Om dina LNBF inte fungerar eller behöver uppgraderas betyder det inte nödvändigtvis att du måste byta ut hela skålen. De flesta LNBF kan tas bort och ersättas med en ny.

...

Steg 1

Leta reda på skruvarna som håller LNBF till armen utsträckt från skålens botten. Beroende på vilken typ av skål du har, kommer skruven eller skruvarna att ligga på botten av LNBF som går in i armen.

Steg 2

Ta din justerbara skiftnyckel och håll muttern ansluten till skruven som håller LNBF på plats.

Steg 3

Ta bort skruven medan du håller muttern på plats med en Phillips-skruvmejsel genom att vrida skruven moturs tills skruven kommer ut.

Steg 4

Skjut LNBF från armen. Var försiktig med att ta bort LNBF från armen, eftersom det kommer att finnas kablar anslutna till LNBF.

Steg 5

Ta bort kablarna från LNBF genom att vrida kablarnas ände moturs tills kabeln lossnar från anslutningen. Ta bort alla kablar tills LNBF är fritt.