När du har ett dokument som innehåller tecken du vill ta bort finns det vanligtvis två effektiva sätt att göra detta. Om dokumentet är litet räcker det helt enkelt att ta bort tecken med musen eller ta bort knappen, men om du har ett långt dokument kan det ta tid att ta bort tecken för hand. Ett enkelt sätt att ta bort oönskade tecken är via alternativet Sök och ersätt i Word-dokumentet.

...

Steg 1

Klicka på Redigera-menyn för att hitta fliken Sök och ersätt. I uppdaterade versioner av Word finns redigeringsmenyn ofta på den övre högra sidan av verktygsfältet.

Steg 2

När du klickar på knappen "Ersätt", sätt in ordet eller tecknet som du vill ta bort från dokumentet under fältet "Hitta vad". Om du till exempel vill ta bort utropstecken (!) Från dokumentet ska du infoga ett (!) I fältet för sökdokument. När du gör det tänds alla dessa tecken så att du enkelt kan se dem.

Steg 3

Lämna rutan "Ersätt med" tom eftersom du vill ta bort tecknet (!) Från dokumentet.

Steg 4

Klicka på knappen "Ersätt" eller "Ersätt alla" för att ta bort alla utropstecken. Var och en kommer att markeras i dokumentet, så att du kan se dem när de tas bort. Fortsätt att klicka på "Ersätt" för att ta bort dem från hela dokumentet individuellt, eller välj "Ersätt alla" för att de ska tas bort samtidigt.