Som med de flesta tv-apparater har JVC-tv-apparater möjligheten att visa textning med slutna bildtexter. Den ständiga rullningen med text längst ner på skärmen kan emellertid bli ganska distraherande, i vilket fall de slutna bildtexten måste stängas av. Detta åstadkoms med hjälp av JVC TV: s fjärrkontroll, som kräver att du trycker på några specifika knappkontroller.

...

Steg 1

Slå på JVC-TV: n och tryck sedan på "Menu" på fjärrkontrollen.

Steg 2

Välj "Display" så visas en uppsättning alternativ på skärmen.

Steg 3

Välj "Stängda bildtexter" och tryck sedan på "Ned" -knappen på fjärrkontrollen tills valalternativet är "Av".

Steg 4

Tryck på "Meny" för att gå ur displayen med stängda bildtexter. Texten visas inte längre på skärmen. Om du vill ta tillbaka bildtexterna vid ett senare tillfälle, går du bara tillbaka till menyfunktionen.