Koaxialkabel har många användningsområden. Den bär RF-signaler (radiofrekvens) som gör att den kan användas i ett antal applikationer, till exempel ljud / video och datornätverk. Fatanslutningar i slutet av dessa kablar gör det enkelt att säkert ansluta dem till utrustningen.

...

Steg 1

Leta reda på anslutningsmuttern på kabeln som du vill ta bort från koaxialkabeln. Anslutningen är den metalliska muttern som ligger vid kabelns avslutningspunkt.

Steg 2

Koppla bort koaxialkabeln från all utrustning som den är ansluten till. Vrid muttern i kabelns ände moturs. Om du inte kan vrida den för hand, använd en justerbar skiftnyckel eller tång.

Steg 3

Dra koaxialkabeln rakt ut ur utrustningen. Var försiktig så att du inte skadar eller böjer kärnan i mitten, eftersom det kan leda till att kabeln inte fungerar.

Steg 4

Håll kabeln rakt framför dig. Håll trådknivarna i en 90-graders vinkel mot kabeln. Placera knivarna precis bakom kontakten. Fäst trådskärarna snabbt för att säkerställa ett bra, rent snitt.