Korrosion på elektroniska kontakter kan påverka prestandan hos en enhet dramatiskt, vilket kan bli inoperabelt om korrosionen sätter kraftkontakterna till den punkt där den elektriska kretsen är trasig. Oxidation av metalldelar på grund av fuktighet och gamla, läckande batterier är en vanlig orsak till korrosion. Oxidation framgår av den distinkta ljusgröna filmen som utvecklas på kontakter, medan ett läckande batteri tenderar att ge pulverformig vit korrosion. Billiga hemåtgärder kan användas för att ta bort korrosion på kontakter.

...

Steg 1

Ta bort batterierna om du behöver ta bort korrosion på batterikontakter. Om du rengör andra elektroniska kontakter, koppla bort strömmen till enheten för att förhindra kortslutning. Torka bort så mycket av korrosion som möjligt med en ren trasa.

Steg 2

Doppa en bomullspinne i vitäger. Borsta vinäger direkt på de korroderade kontakterna. Vinäger är en svag syra som kommer att lösa upp och lossa korrosion.

Steg 3

Torka av den flytande korrosionen. Torka kontakterna helt innan du installerar nya batterier.

Steg 4

Ta bort långvarig korrosion genom att göra en pasta av två delar bakpulver till en del vatten. Borsta pastan på kontakterna med en bomullspinne. Låt pastan torka.

Steg 5

Torka bort pastan. Spraya tryckluft på kontakterna för att lossa eventuell kvarvarande korrosion. Torka av kontakterna torra med pappershanddukar.