Microsoft Excel är ett kraftfullt kalkylprogram som tillhandahåller verktygen du behöver för att importera, skapa och presentera data effektivt. Till exempel kan du ordna en cell, rad, kolumn eller hela kalkylblad för att formatera nummer på ett specifikt sätt, till exempel postnummer eller personnummer. Excel kommer automatiskt att inkludera nödvändiga streck. Du kanske har ett kalkylblad fullt med formaterade personnummer och måste ändra dem till enkel numerisk information. Lär dig hur du snabbt tar bort streck från ett kalkylblad.

Steg 1

Öppna Excel-kalkylbladet som innehåller personnummer eller annan information som du vill ta bort streck från. Välj celler som innehåller siffrorna. Om du vill ta bort streck från hela kalkylbladet klickar du på knappen "Välj alla", som är rektangeln mellan "A" och "1" uppe till vänster på kalkylbladet. För att välja en hel rad eller kolumn, klicka på siffran eller bokstaven för den raden eller kolumnen. Om du vill välja flera celler i kalkylbladet trycker du på "Ctrl" -tangenten medan du klickar på varje cell.

Steg 2

Klicka på rullgardinsmenyn "Format" i gruppen "Celler" under fliken "Hem" i Excel 2007 och välj "Formatera celler". I Excel 2003 eller tidigare går du till "Format" -menyn och klickar på "Celler".

Steg 3

Gå till fliken "Nummer" i dialogrutan "Format celler". Välj "Number" i rutan "Category". Ändra "Decimala platser" till "0" och klicka på "OK".

Steg 4

Öppna dialogrutan "Hitta och ersätt" medan cellerna fortfarande är markerade. Gå till rullgardinsmenyn "Sök & välj" på fliken "Hem" i Excel 2007 och välj "Ersätt". I Excel 2003 eller tidigare går du till menyn "Redigera" och klickar på "Ersätt". Du kan också använda kortkommandot "Ctrl + H" för att öppna "Hitta och ersätt."

Steg 5

Skriv ett streck i rutan "Hitta vad". Lämna rutan "Ersätt med" tom. Klicka på knappen "Byt ut alla". Excel hittar alla streck i de valda cellerna och tar bort dem.