Prolog är ett deklarativt programmeringsspråk som vanligtvis används inom konstgjord intelligens och språkforskning. Till skillnad från de vanligaste procedurspråken definieras de flesta Prolog-program som en serie regler och ekvationer, snarare än som en serie steg. Följande kod beskriver processen för att ta bort duplikat från en lista i Prolog.

Steg 1

Öppna en textredigerare, till exempel Anteckningar, och spara filen med namnet "remove_dups.pl."

Steg 2

Skriv koden mellan snedstreckna (lämnar själva streckarna ut):

/% remove_dups (+ List, -NewList):% New List isbound to List, but with duplicate items bort. remove_dups ([], []).

remove_dups ([First | Rest], NewRest): - medlem (First, Rest), remove_dups (Rest, NewRest).

remove_dups ([First | Rest], [First | NewRest]): - inte (medlem (First, Rest)), remove_dups (Rest, NewRest). /

Funktionen "remove_dups" definieras som en serie med tre regler. Den första regeln ("remove_dups ([], [].)") Anger att om listan är tom, ingenting ska göras; funktionen ska helt enkelt återgå. Den andra regeln anger att om det första objektet i listan visas någon annanstans i listan, bör det tas bort (eftersom det är ett duplikat) och bearbetningen ska fortsätta använda resten av listan genom att kalla funktionen remove_dups igen med det första objektet i listan slutade. Den sista regeln anger att om den första medlemmen i listan inte finns någon annanstans i listan, bör den hållas och behandlingen ska fortsätta.

Steg 3

Spara ditt arbete genom att slå "Ctrl" och "S" tillsammans.