Adobe InDesign är ett design- och publiceringsprogram som du kan använda för att skapa tryckta och digitala publikationer. När du skapar ett dokument med InDesign bestäms teckensnitt, textstorlek och andra formateringsegenskaper av dina standardstilinställningar. Du kan ändra dessa formateringsinställningar genom att tillämpa ändringar på tecken-för-tecken eller punkt-för-stycke-nivå. Du kan ta bort alla formateringsändringar som du har gjort i ditt InDesign-dokument med programmets meny Paragrafformat.

...

Steg 1

Kör Adobe InDesign-programmet.

Steg 2

Klicka på "Skriv" i applikationsmenyn och välj "Paragrafstilar." Om du gör det öppnar menyn Paragrafformat på höger sida av InDesign-programfönstret.

Steg 3

Markera texten från vilken du vill ta bort formatering.

Steg 4

Håll ner tangentbordets Ctrl-tangent om du bara vill rensa formatering som skapades på teckennivå. Om du använder en Mac håller du ner kommandotangenten.

Håll Shift- och Ctrl-tangenterna intryckta om du bara vill ta bort formatering som tillämpades styckvis. Om du använder en Mac håller du istället på Skift- och kommandotangenterna.

Steg 5

Klicka på "Rensa åsidosättningar" i panelen Paragrafformat. Om du gör det kommer formateringen att tas bort från markeringen och kommer att återställa formatet till ditt dokuments standardstil.