Det finns många alternativ för att kopiera dokument idag och vissa är snabbare än andra. Om du försöker kopiera något som har en intrikat design eller ligger på en yta som du inte lätt kan använda med en kopieringsmaskin, vänd dig till några gamla favoriter som grafit eller kolpapper. Kolpapper går tillbaka till 1806 och det hänger fortfarande där inne för de speciella projekten. Med hjälp av ett bläcktäckt basark med en skiktad mjukpappersöverdel och fast pappersbotten kan du överföra spårade bilder och mönster genom de skiktade sidorna.

kol löneseddel på vit bakgrund.

Steg 1

Skydda arbetsytan med en droppapper eller brun papperspåse för att förhindra oavsiktlig överföring av bläck.

Steg 2

Ställ kolpapperet på din skyddade arbetsyta. Om det har separerade ark, lager du de tre lagren med efterbehandlingssidan på botten, det bläckbelagda kolpappersfärgssidan nedåt och bilden du vill spåra ovanpå. Många gånger finns också ett silkespappersskydd ovanpå bläcksidans lager som sist.

Steg 3

Skriv ditt meddelande eller spåra bilden du vill överföra. Tryck hårt för att se till att det tränger igenom alla sidor. Låt inte de skiktade sidorna glida ur plats för att förhindra att den slutliga bilden smutsas in.

Steg 4

Lyft de lagrade sidorna och ta bort den sista bildsidan från botten. Kontrollera din slutliga bild för att se till att den överförs korrekt. Sätt den åt sidan från kolpapperet.