Få program tillåter verkligen redigering av PDF-filer. Foxit PDF Editor är emellertid ett program som gör att du kan redigera PDF-filer. Anta att du lägger märke till en skrivfel i en skrivskyddad PDF-fil eller vill fylla i ett PDF-formulär som inte är utformat för att fyllas, då är det ett bra exempel på när du ska använda Foxit PDF Editor. Med Foxit PDF Editor kan du öppna och redigera praktiskt taget alla PDF-filer. Det låter dig också ta bort grafiska element som etiketter, titlar och vattenmärken.

Steg 1

Öppna Foxit PDF Editor genom att hitta den under "Start" och sedan "Program".

Steg 2

Klicka på "Fil", "Öppna" och navigera till den PDF-fil du vill redigera.

Steg 3

Klicka på den grafiska etiketten för att välja den och tryck på "Radera" för att ta bort den. Om etiketten är text måste du dra musen över den för att markera texten innan du trycker på "Radera". Om den grafiska etiketten är integrerad i en större bild, som innehåller element som du inte vill ta bort, måste du redigera den grafiskt.

Steg 4

Klicka på "Objekt" och välj "Redigera objekt" för att öppna den grafiska redigeraren.

Steg 5

Klicka på den sjunde knappen till vänster om verktygsfältet för att välja radergummi. Klicka och dra för att radera delar av grafiken, inklusive etiketten.

Steg 6

Klicka på "File" och sedan "Save" för att spara dina ändringar.