När du använder dispositionsvy i ett Microsoft Word-dokument visas varje stycke i dokumentet bredvid kulor. Konturvy används för att organisera ett dokument genom att dra och släppa ett stycke till ett annat avsnitt av dokumentet. Om du vill ta bort dispositionsvy är det enkelt.

Steg 1

Öppna Word-dokumentet som du vill ta bort dispositionsvy från.

Steg 2

Klicka på fliken "Visa" från Word-menyn högst upp på sidan för att ändra visningsformatet för ditt dokument.

Steg 3

Rikta musen mot avsnittet "Dokumentvyer" i menyn och klicka på vilket dokument som helst i dokumentvisningen än konturer. Utskriftslayout, helskärmsläsning, webblayout och utkast är några av dokumentvisningsformaten. När du har valt en annan dokumentvy tas konturvyn bort från ditt dokument.

Steg 4

Klicka på fliken "Beskrivning" från menyn högst upp på sidan som en annan metod för att ta bort konturvy från ditt Word-dokument. Fliken finns bredvid fliken "Hem" i Word-bandet. Klicka på det röda "X" med namnet "Stäng konturvy." När dispositionsvyn stängs visas ditt dokument i standardvynformatet och du kan redigera ditt dokument.