Det är frustrerande att sätta ihop ett fantastiskt nyhetsbrev, bara för att inse att en sida inte är så fantastisk, och du vet inte hur du tar bort det. Tack vare visningen Publiceringslayout kan du enkelt och snabbt ta bort en sida från en Microsoft Word-mall.

Använd publiceringslayout för att ta bort en sida

Öppna publiceringslayoutvyn.

Öppna dokumentet, välj Visa på menyraden och se till att publiceringslayout är markerat på rullgardinsmenyn.

Välj den sida du vill ta bort.

Bläddra till sidan som du vill ta bort, i det här exemplet sidan två.

ta bort sidan

Om du vill ta bort sidan väljer du Infoga i menyraden och väljer Ta bort sida på rullgardinsmenyn.

Användbara tips

  • Du kan använda samma process för att ta bort sidor från alla flersidiga mallar i Microsoft Word. Oavsett om du arbetar med en broschyr, flygblad eller kalender, är processen för att ta bort en sida densamma. Dessutom är det viktigt att inse att du har möjlighet att växla "Visningar" i Microsoft-mallar. Exempelvis gör Publiceringslayout det enkelt att ta bort och ordna om föremål. Focus View tar bort distraktioner för att ge en enklare arbetsyta.