När du importerar data från en annan källa till Excel stöter du ofta på konstig formatering, till exempel parenteser kring data. Detta utgör ett problem eftersom manuell redigering av de många datainmatningarna skulle ta alltför lång tid. Du måste också vara orolig för att radering av alla parenteser skulle göra att alla formler inte fungerar, eftersom parenteser är en viktig del av alla funktioner. Att använda Excel's Find and Replace-funktion tar emellertid fram parenteser i värden samtidigt som du ignorerar dem i funktioner. Detta gör att du snabbt kan ta bort dataparenteser medan du fortfarande håller dina formler funktionella.

Ung kvinna som har en kaffepaus.

Steg 1

Öppna ditt kalkylblad i Microsoft Excel.

Steg 2

Håll knappen "Ctrl" och tryck på "H" för att öppna fönstret "Hitta och ersätt".

Steg 3

Ange öppningsparentesen "(") i fältet "Hitta vad" på fliken "Ersätt" och lämna fältet "Ersätt med" tomt.

Steg 4

Klicka på "Ersätt alla" för att ta bort alla öppningsparenteser medan du ignorerar de som krävs för funktioner.

Steg 5

Upprepa proceduren och ange den stängande parentesen ")" i fältet "Hitta vad".