Excel är ett omfattande kalkylprogram från Microsoft och erbjuder dig en mängd olika funktioner för redigering, lagring och sortering av data. Med hjälp av formateringsfunktionerna i Excel kan du ändra sättet på vilket data i cellerna visas. Till exempel kan du ändra siffror som listas i Excel för att visas i procent. Om du behöver byta från ett nummerformat till ett annat, till exempel för att ta bort procenttecken och lista ett icke-formaterat nummer, kan du göra det i några korta steg.

...

Steg 1

Starta Excel och öppna filen som innehåller cellerna som du vill ändra. Välj cellerna som innehåller de procenttecken du vill ta bort.

Steg 2

Klicka på fliken Hem och leta upp numret. Klicka på "Dialogbox Launcher" i det nedre högra hörnet av sektionen Nummer. Den här åtgärden öppnar ett separat popup-fönster.

Steg 3

Klicka på fliken Nummer i fönstret Formatera celler. Klicka på listan "Allmänt" i kategorifönstret. Denna åtgärd tar bort procentsatserna och visar numret utan någon formatering.