Bilder kan vädja till en rapport, ett nyhetsbrev eller flyer. För många bilder kan emellertid förringa texten eller röra en publikation. Word erbjuder ett enkelt sätt att ta bort bilder, oavsett om du vill ta bort en eller alla av dem.

...

Ta bort en bild

Steg 1

Öppna Word-dokumentet med bilden.

Steg 2

Klicka på bilden en gång för att välja den.

Steg 3

Tryck på "Radera" på tangentbordet.

Ta bort flera bilder

Steg 1

Öppna Word-dokumentet med bilderna.

Steg 2

Klicka på fliken "Hem" om den inte redan är öppen. Klicka på "Ersätt" i redigeringsgruppen på bandet. Detta öppnar fönstret Sök och ersätt.

Steg 3

Klicka på knappen "Special" längst ner och välj "Grafik". Lämna rutan "Ersätt med:" tom.

Steg 4

Klicka på "Ersätt alla" för att ta bort alla bilder i ditt dokument eller klicka på "Hitta nästa" för att få Word leda dig genom varje instans så att du kan bestämma vilka bilder du ska behålla och vilka du ska ersätta. Klicka på "Ersätt" för att ta bort specifika bilder.