För de flesta användare är det tillräckligt att lägga till skrivare, ta bort skrivare och ändra skrivaregenskaper med Windows grafiska gränssnitt. Vissa fall kräver emellertid större grad av kontroll och flexibilitet från kommandoraden. Detta är mest särskilt fallet i större organisationer, där en systemadministratör försöker ta bort en skrivare från hundratals eller tusentals maskiner, men det har inte tid eller resurser att göra det manuellt på varje dator. Att köra ett enda kommando kan lösa problemet.

...

Steg 1

Öppna en kommandotolk. Klicka på Windows Start-knappen och välj "Kör". Ange "cmd" (utan citattecken) och klicka på "OK".

Steg 2

Ange följande kommando i kommandotolken:

rundll32 printui.dll, PrintUIEntry / dl / n "skrivarnamn" / c \ datornamn

Ändra variabeln "skrivarnamn" till det exakta namnet på den skrivare du vill ta bort (t.ex. "HP Color LaserJet 2600n"). Ändra också variabeln "datornamn" till namnet på datorn eller servern från vilken den namngivna skrivaren ska tas bort.

Steg 3

Tryck på "Enter" för att köra kommandot. Skrivaren tas normalt bort från måldatorn inom några sekunder.