Färgprovtagningspunkter kan läggas till, flyttas runt och tas bort från dina Photoshop-bilder med antingen pipettverktyget eller färgprovverktyget. Processen liknar båda, men varierar något beroende på verktyget du använder.

Flytta en provpunkt

En bild i Photoshop, med tre exempelpunkter och Info-panelen synlig.

Om du använder pipettverktyget håller du Skift och mus över den provpunkt du vill flytta. Om du använder Color Sampler-verktyget, helt enkelt muspekaren över provpunkten. Markören förvandlas till en pilspets med en Crosshair-symbol av den; klicka och dra för att flytta provpunkten.

Radera en provpunkt

En bild i Photoshop, med tre exempelpunkter och Info-panelen synlig.

Om du använder pipettverktyget eller om du har en justeringsdialogruta öppen, håll både Shift och Alt och musen över den samplingspunkt som du vill ta bort. Om du använder Color Sampler-verktyget håller du Alt medan du håller musen över provpunkten. Markören förvandlas till en pilspets med en saxsymbol av sig; Klicka på provpunkten för att ta bort den.

Radera alla provpoäng

Alternativfältet i Photoshop, med Color Sampler-verktyget aktivt.

När Color Sampler-verktyget är aktivt innehåller alternativfältet en Rensa alla-knapp. Klicka på den här knappen för att ta bort alla provpunkter.