Rullåsknappen på ett tangentbord påverkar hur markören rör sig genom dokument. Det är en rest av DOS-baserade datorer och har inget annat syfte än att låta dig bläddra igenom kalkylblad i Microsoft Excel utan att peka markören mot sidkanten. Det är en enkel sak att stänga av rullningslåset på tangentbordet.

...

Steg 1

Titta på den övre högra delen av tangentbordet. Äldre tangentbord har en separat knapp för rullningslås. Om du hittar knappen "Scroll Lock" trycker du på den. Du har tagit bort rullningslåset.

Steg 2

Leta upp knappen "Funktion" eller "FN" på nyare tangentbord, vanligtvis mellan "Alt" och "Ctrl" på den nedre raden på ett tangentbord. Leta reda på knapparna "Pause / Break" och "Num Lock" på tangentbordet, som vanligtvis ligger ovanför sifferknappen på den övre raden på ett tangentbord.

Steg 3

För att ta bort rullningslåset trycker du på både "FN" och "Pause / Break" eller "FN" och "Num Lock" samtidigt. Du kommer att se ett meddelande längst ner på skärmen som säger "Scroll Lock Off".