IPhone - en rad Internet-utrustade smartphones designade och sålda av Apple - har tillgång till Internet via Wi-Fi och mobila datanät, så att du kan skicka och ta emot e-post när en signal är tillgänglig. För att kunna skicka e-post kräver iPhones e-postapp att du anger informationen på ditt kontos SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol). När du kontrollerar mer än ett e-postkonto från iPhone kan flera SMTP-servrar krävas för att skicka e-post. Borttagning av oanvända SMTP-servrar kan uppnås genom iPhone-appen Inställningar.

...

Steg 1

Starta iPhone: s inställningsprogram genom att trycka på dess ikon på hemskärmen.

Steg 2

Välj alternativet "E-post, kontakter, kalendrar".

Steg 3

Klicka på posten för e-postkontot du vill ändra i avsnittet "Konton" följt av "Kontoinfo" -knappen längst upp på nästa skärm.

Steg 4

Rulla ner till avsnittet "Utgående e-postserver" och tryck på "SMTP" -knappen. Om SMTP-posten du vill ta bort är för närvarande påslagen, knackar du på dess knapp och skjuter "Server" -omkopplaren till "AV". Klicka på knappen "Klar" för att återgå till föregående skärm.

Steg 5

Klicka på posten för SMTP-servern du vill ta bort i avsnittet "Andra SMTP-servrar".

Steg 6

Klicka på knappen "Radera server" för att ta bort SMTP-servern från iPhone.