Vissa bärbara datorer har avtagbara ryggar som ger åtkomst till komponenter som hårddisken, minne eller batteri. Om din bärbara dator inte har en frigöringsspärr för batteriet eller har en separat avtagbar panel för åtkomst till minnet eller hårddisken, kan du behöva ta bort hela baksidan av datorn.

...

Steg 1

Slå av den bärbara datorn och koppla loss strömkabeln och eventuella perifera anslutningar.

Steg 2

Stäng laptop locket och placera den bärbara datorn med framsidan nedåt på en plan yta.

Steg 3

Leta reda på skruvarna runt baksidan av den bärbara datorn. Använd Philips huvudskruvmejsel för att ta bort skruvarna. Notera platsen för varje skruv eftersom du måste byta ut dem i samma ordning som du tog bort dem.

Steg 4

Lyft av baksidan av den bärbara datorn. Vissa modeller kan ha hålklämmor under stödet. Du kan behöva skjuta tillbaka ryggen eller lyfta den mot den ena kanten av den bärbara datorn för att frigöra klämmorna.