När Doug Engelbart från Stanford Research Institute, en del av Standford University, debuterade datormusen under hösten 1968, var det mycket annorlunda än vad som används idag. Vad en gång var anslutet till datorn med en sladd och spårad rörelse med en rullboll är nu trådlöst och använder en ljuskälla. När problem uppstår med funktionaliteten för den till synes kritiska hårdvaran, är det ibland bara en enkel återställning för att fixa problemet.

...

Återställ musen

Steg 1

Leta upp återställningsknappen. Detta är vanligtvis placerat på musens botten eller bredvid batterierna på insidan.

Steg 2

Använd ett litet spetsigt föremål, till exempel en rak stift eller spetsen på en kulspetspenna, tryck på knappen och håll den intryckt i tre till fem sekunder.

Steg 3

Om du återställer en trådlös mus måste du också återställa USB-mottagaren för att säkerställa korrekt funktion. Leta reda på återställningsknappen på mottagaren, som vanligtvis finns på undersidan.

Steg 4

Tryck och håll in återställningsknappen på mottagaren i tre till fem sekunder med samma lilla spetsiga objekt.

Steg 5

Koppla tillbaka mottagaren till datorn och tryck på återställningsknappen på både musen och mottagaren samtidigt. Detta gör att enheten kan ansluta till datorn på rätt sätt.