Din Samsung TV kan visa "60Hz" oavsett skärminställningar, eftersom informationsskärmen beskriver inmatningsfrekvensen snarare än den faktiska skärmens uppdateringsfrekvens. Samsung TV-apparater erbjuder dock en Auto Motion Plus-funktion, som omvandlar denna signal till att visas på din skärm på 120Hz. Konfigurera det här alternativet via Samsung-menyn, som kan utvärderas via fjärrkontrollen.

Steg 1

Slå på din Samsung TV.

Steg 2

Tryck på "Meny" på TV: ns fjärrkontroll.

Steg 3

Tryck på "Enter" för att välja "Bild", som redan är markerad som standard.

Steg 4

Tryck på pilknapparna på fjärrkontrollen för att markera "Bildalternativ" och tryck på "Enter" för att välja det.

Steg 5

Markera "Auto Motion Plus 120Hz" och tryck på "Enter".

Steg 6

Markera "Standard" och tryck på "Enter" för att aktivera Auto Motion Plus 120Hz.

Steg 7

Tryck på "Exit" för att lämna menyn.