Mobiltelefoner har bara blivit en nödvändighet i affärs- och personliga liv idag. Med dessa telefoner kommer deras laddare, som individer ibland lämnar anslutna till butiker under längre tid. Detta är vanligtvis inte en bra idé.

...

Energi

Att lämna mobiltelefonladdare anslutna till uttag hämtar energi från det uttaget, även när laddaren inte används. Detta slöser inte bara med energi, utan konsumenterna betalar för el som de egentligen inte använder. När det är möjligt, försök ta bort en oanvänd laddare från uttaget.

Säkerhet

Det finns en liten, men viktig, säkerhetsrisk att tänka på när du lämnar mobiltelefonladdare anslutna. Eftersom de drar el från uttaget kan det uppstå brand om en ledning är kortsluten eller laddaren kommer i kontakt med vatten.

överväganden

En strömremsa kan vara en bra lösning för dem som inte ständigt vill ansluta och koppla ur sina mobiltelefonladdare från ett uttag. Laddaren (och andra elektriska enheter) kan anslutas till eluttaget, som är anslutet till uttaget. Remsan stängs sedan av när den inte används.